درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
 

ابجی داشتن یه کار مذخرفه 

یه ادمو میکشی دنبال خودت

ولی هیچ حسی بت نداره...

ولی تو دوسش داری

ولی اون نمیفهمه....

این دیوونگیه محضه....

 

هه...


:((

این وب دیگه اپ نمی شه ....

لطفن لینکاشو پاک کنین ....

نه که خودم نباشم

هستم ولی خستم ....

دیگه حال نوشتن ندارم....

مرسی از همه که درک میکنن .....

ای دی بیتاک میزارم بیایین خوشحال میشم ....(sebtanz)

لاین(waterboy13)


عــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــقم ...


عاشق اون بالاسری


اون که تنها با ما


پرید و هرزگی نکرد !


واسه منی که بندگی نکرد ...


...

آقا من همینم ،


لعنتی من رنگ سختیا رو کم ندیدم …


...:: برچسب‌ها: تنهایی(:

 قابل توجه پسرایی که تا یه دختر میبینن میگن جیگرتو و ...
اگر پسری به دختری بگوید: "جیگرتو"
چون به عضو داخلی زن اشاره کرده،حرام است !!! . . . . . .
اگر بگوید: "جیگرتو بخورم"
قتل نفس است و حکم اعدام دارد !!!
اگر بگوید: "جیگرتو بخورم الهی"
چون نیت الهی بوده و قصد قرب داشته اشکال ندارد . . . ! ! !


يه لب ميدی ؟!

.

 

.

.

.

.

.

.

.

على دايى هنگام خريد رب گوجه فرنگى :|:) . . .

ذاتتون خرابه خوبم نميشيد ،

بیشورای منحرف :))


!!!

ﺷﻴﺨﻜﻲ ﺩﺍﻓﻲ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺩﻳﺪ ﻭ ﺧﻔﻦ ﭼﺸﻤﺶ ﮔﺮﻓﺖ !
ﺩﺍﻑ ﮔﻔﺖ ﺍﻱ ﺷﻴﺦ ﭼﺸﻤﺖ ﺭﺍ ﻛﻤﻲ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﻛﻦ !
ﺷﻴﺦ ﮔﻔﺘﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﻲ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ !
ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻓﻜﺮﻱ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻭﺿﻊ ِ ﺭﺧﺖ ﻭ ﺭﻳﺶ ﻛﻦ !
ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮﺕ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺯﺥ ﻣﻲ ﺭﻭﻱ
ﺩﺍﻑ ﮔﻔﺘﺎ ﺧﻮﺍﻫﺸﺎ ﻛﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﺁﺗﻴﺶ ﻛﻦ !
ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﺩﺭ ﺗﻮ ﺣﻴﺎ ﻭ ﺣﺠﺐ ﻧﻴﺴﺖ
ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻫﻴﺰﺕ ﻛﻢ ﻣﺮﺍ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻛﻦ !
ﮔﻔﺖ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺪﺗﺮ ﺩﺭ ﺣﺠﺎﺏ
ﮔﻔﺖ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻋﻴﺎﻝ ﺧﻮﻳﺶ ﻛﻦ !
ﮔﻔﺖ ﻳﻚ ﺻﻴﻐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺮﻡ ﺷﻮﻱ
ﮔﻔﺖ ﺧﺎﺋﻦ ! ﺷﺐ ﺑﺮﻭ ﻣﺮﻍ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻛﻴﺶ ﻛﻦ !
ﮔﻔﺖ ﺍﻣﺸﺐ ﭘﺲ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺮﻡ
ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺣﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﻧﺘﺎﻟﻴﺎ ﻭ ﻛﻴﺶ ﻛﻦ
ﮔﻔﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﭘﻮﻝ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻮﻫﺎﻱ ﺗﻮ ﺑﻴﺶ !
ﮔﻔﺖ ﭘﻮﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺪﻩ، ﺳﻄﺢ ﺷﻌﻮﺭﺕ ﺑﻴﺶ ﻛﻦ !
ﮔﻔﺖ ﺍﻣﺸﺐ ﺭﺍ ﺑﻴﺎ ﻭ ﻓﻜﺮ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺷﺮ ﻧﺒﺎﺵ
ﮔﻔﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻲ : "ﮔﺮﮒ ﻧﻔﺴﺖ ﻣﻴﺶ ﻛﻦ "
ﮔﻔﺖ ﻓﺮﺩﺍ ﺭﺍﻩ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺮ ﺩﻭﺗﺎﻣﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﺯ !
ﮔﻔﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺳﺴﺘﺖ ﻳﻚ ﺩﻭ ﻟﻴﻮﺍﻥ ﺟﻴﺶ ﻛﻦ !!
ﺑﻨﺪ ﺗﻨﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﻣﺤﻜﻢ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ
ﻧﻴﻢ ﻋﻤﺮﺕ ﺭﻓﺘﻪ ﭘﺲ ﻓﻜﺮﻱ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﺎﻗﻴﺶ ﻛﻦ.

[:


 
برچسب ها
نویسندگان
آرشیو مطالب
امكانات جانبي